Tin tức

Chăn nuôi Việt Nam năm 2022: 3 cơ hội, 4 thách thức.

13/02/2022

Ngành chăn nuôi Việt Nam năm 2021 đã phải đối mặt với nhiều khó khăn chưa từng có. Triển vọng năm 2022 liệu có sáng sủa, tích cực hơn? Và đâu sẽ là những cơ hội, thách thức của ngành?

Hội nghị Sản xuất chăn nuôi, cung - cầu thực phẩm các tháng cuối năm 2021 do Bộ NN&PTNT tổ chức ngày 1/9, Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam (VIPA)

28/09/2021

HAI KỊCH BẢN, NHIỀU KHÓ KHĂN - Tại Hội nghị Sản xuất chăn nuôi, cung - cầu thực phẩm các tháng cuối năm 2021 do Bộ NN&PTNT tổ chức ngày 1/9, Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam (VIPA) đã đưa ra hai kịch bản dự báo tình hình của ngành chăn nuôi gia cầm 3 tháng cuối năm 2021. Cả hai kịch bản này đều nhìn thấy rõ nhiều khó khăn, thách thức mà ngành gia cầm sẽ phải đối mặt trong giai đoạn sắp tới.

MSDS Là Gì?

05/07/2021

MSDS Là Gì? Bảng Chỉ Dẫn An Toàn Hóa Chất (Material Safety Data Sheet) Là Gì?